AVG en GDPR

Hieronder leest u hoe Heij Natuursteen Onderhoud omgaat met de wet:

Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd de AVG die per mei 2018 van toepassing is.

Op welke manier verzamelen wij gegevens?

Heij Natuursteen Onderhoud kan van u op de volgende manieren gegevens ontvangen.

# Direct van u via E-mail, telefonisch of schriftelijk contact met ons opneemt.

# Via een andere partij zoals Natuursteen Bedrijven waar u contact mee heeft verkregen.

 

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij?

# Heij Natuursteen Onderhoud bewaard u Email gegevens totdat de overeenkomst is afgesloten. Daarna worden uw digitaal gegevens verwijderd.

# Indien wel contact met ons hebt opgenomen, maar geen gebruik van onze diensten wordt gemaakt, verwijderen wij al uw gegevens.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Heij Natuursteen Onderhoud bewaard uw gegevens nog op papier en niet digitaal. De gegevens zijn: Het soort natuursteen en welke behandeling heeft plaats gevonden en waar dit heeft plaatsgevonden.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Heij Natuursteen Onderhoud deelt geen gegevens van u met andere partijen.

 

Welke rechten heeft u?

# Uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen als u dat wenst.

# Eventueel bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt dit mailen naar info@heijmarmer.nl